SOLINA LINISOLERINGENS EGENSKAPER
Tillverkat i luftlagd process för tredimensionell stabilitet.
Tjocklekar: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm och 150 mm.
Standardbredder: 565 mm (i tjocklekar 30/50/75/100/125/150 mm), 865/870 mm (i tjocklekar 100/125/150 mm),
1165 mm (i tjocklekar 100/125/150 mm) och 415 mm (i tjocklekar 50/100/150 mm).

I butiken håller vi 50, 75, 100, 125 och 150 mm tjocklekar med bredden 565 mm och längden 1165 mm i lager.
Vid större mängder kontakta oss för offert.

WallEqualizerPosterScreenSE
NY PRODUKT: på grund av sin bekvämlighet lämpar sig Isolina’s 30 mm tjocklek linisolering speciellt för tillägsisolering av gamla stockhus i samband av rätningen av stockväggen. Isoleringen placeras direkt intill tät stockväggen. Som invändiga material rekommenderas andningsbara material såsom exempelvis träpanel och träfiberskivor.
MILJÖFÖRDELAR
 • bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
 • produkten och produktionen:
 • - förorenar inte luften eller vattnet
 • - avger inga formaldehyder,
 •   isocyanater eller (H)CFC-gaser
 • bra energibalans
 • linfibret är en förnybar naturresurs,
 • vars odling saktar ner drivhuseffekten,
 • miljöbelastningen är låg
MONTERINGSFÖRDELAR
 • isoleringens rullform minskar antalet installeringsfogar
 • (risk för värmespill) och installeringsarbetet påskyndas
 • (en bit från golv till tak)
 • Rullform är en utmärkt lösning, särskilt i de gamla ställen
 • där uppreglingsbredder varierar, och det är nödvändigt att skära bitar av olika storlekar
 • enkelt att installera skivor:
 • i vissa konstruktioner, som t. ex. vindsbjälklag, är skivan enklare att hantera
 • skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid
 • installeringsarbeten eller vid annan hantering
 • inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
FYSISKA FÖRDELAR
 • mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
 • linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga
 • åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus
 • som orsakas av utetemperaturens omväxlingar; behaglig komfort
 • den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan)
 • finns tack vare linfibrets ihåliga struktur och kan spara
 • på isoleringens kringliggande konstruktioner
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
IsolinaLinenInsulationPlatesScreen
IsolinaLinenInsulationRollsScreen
Värme- och ljudisolering:
 • tak
 • väggar
 • bjälklag och golv
Användningstyp:
 • W och WL
 • enligt DIN 18165-1
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
 • Linisoleringens råvaror: linfiber, textil bindefibrer och
 • miljövänligt brandskyddsmedel
 • Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
 • enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
 • Miljövänligt brandskydds ämneshantering
 • Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2
 • tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1
 • Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
 • Vattenångans diffusiofaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
 • Ånggenomsläpplighet: δ = 15 x 10-6 m2/s
 • Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
 • Luftgenomtränglighet: ι = 230 x 10-6 m3/m.s.Pa
 • Beräknad livslängd: minimum 75 år
 • NIBE miljöklassificering: Klass 1a (bästa som kan uppnås, referens)